Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 15 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Bio-bibliografii: Petre Diaconu (1924- 2007). O bio-bliografie.
  Scris la Thursday, June 14 @ 18:43:22 CEST de catre asymetria
  Valori Petre Diaconu (1924- 2007). a fost un arheologi, un savant, 'un om cu o mare cultura pentru lumea artistilor pe care i-a cunoscut si apreciat, un ortodox în care smerenia se împletea cu demnitatea', scrie Emilia Corbu, evocînd personalitatea celui dispărut.
  A lucrat la Institutul de Arheologie din Bucuresti din 1951 pâna în 1991, când s-a pensionat. A fost pe 19 santiere arheologice de-a lungul întregi tari.
  Publicăm un curriculum vitae și lista de lucrări a savantului în cadrul seriei noastre de bio-bibliografii. Sursa informațiilor de mai jos despre arheologul Petre Diaconu este situl Institutului de Memorie Culturala. Scopul nostru este constituirea unei baze de date privind savantii României, ca modele de viață.
  Asymetria

  CURRICULUM VITAE

  Am lucrat la Institutul de Arheologie al Academiei Române începând din toamna anului 1951, adică din vremea studen?iei mele. Am fost, pe rând, cercetător ?i cercetător principal III ?i II. Am ie?it la pensie la 1 mai 1991.
  Am urmat cursurile facultă?ii de istorie din Bucure?ti, pe care le-am absolvit în 1953. Mi-am luat doctoratul în 1971. Am lucrat pe următoarele ?antiere: Dinogetia, Niculi?el ?i Nalbant (jud. Tulcea), Păcuiul lui Soare, Mangalia, Capidava, Murfatlar, Poarta Albă, Cochirleni, Cernavoda ?i Adamclisi (jud. Constan?a), M-rea Neam?, Ploie?ti, Bucure?ti, Por?ile de Fier, Li?coteanca (jud. Brăila), Vii?oara, Mărcule?ti (jud. Ialomi?a), Coslogeni (jud. Călăra?i). Prin urmare, mi-am desfă?urat activitatea de teren pe ?antiere con?inând vestigii materiale din toate epocile, dar mai cu seamă din epocile romană ?i postromană.
  Am publicat note, recenzii, rapoarte preliminare, articole ?i 5 căr?i (dintre care 3 în colaborare). Cele mai multe dintre lucrări sunt tipărite la noi în ?ară. Vreo 25 dintre ele au fost publicate în străinătate ? Germania, Spania, Cehoslovacia, Bulgaria, Iugoslavia, Grecia, SUA, Belgia.
  În majoritatea lucrărilor am abordat teme de arheologie, geografie istorică, paleodemografie, toponimie, privind în special regiunea Dunării de Jos.
  Am abordat ?i teme de arheologie cre?tină, numismatică ?i sigilografie bizantină. De asemeni, m-am oprit pe larg asupra genezei vechii culturi materiale române?ti, precum ?i a influen?ei acesteia asupra culturii materiale a popula?iilor alogene. Am tratat, în temeiul izvoarelor literare si arheologice, istoria popula?iilor turce vechi (pecenegi, uzi, cumani) ?i a rela?iilor acestora cu lumea bizantină. Am reu?it să definesc aspecte ale sorgintei romane a culturii materiale apar?inând protoromânilor. Totdeodată, am definit ?i forme de cultură materială a unor popula?ii în migra?ie. In baza datelor arheologice, pe care le-am coroborat cu câteva ?tiri literare, am reu?it să descopăr o forma?iune statală (?ara Dristrei) necunoscută în cronicile timpului.
  Am demonstrat că valurile din Dobrogea nu sunt construite de bizantini. In acela?i timp, am arătat, pe de o parte, că slavii timpurii n-au pătruns, cum se credea, în masă în Dobrogea secolului VI, ci mult mai târziu, iar, pe de altă parte, că hanatul de la Pliska n-a stăpânit niciodată fosta Scythie Minor în secolele VII-X.
  In sfâr?it, în alte studii am căutat să subliniez unitatea culturii materiale vechi române?ti în spa?iul balcano-carpatic.
  Socotesc că cele mai importante contribu?ii ?tiin?ifice aduse de mine in domeniul cercetării trecutului sunt următoarele:
  - teza originii pecenege a căldărilor de lut
  - teza potrivit căreia cultura materială de tip Dridu reflectă, în formele sale pe deplin constituite, nu caracterul etnic al unei comunită?i umane, ci gradul de dezvoltare social-economică a acesteia
  - localizarea ora?ului Vecina la Păcuiul lui Soare
  - descoperirea unei forma?iuni statale de la sfâr?itul secolului al XIV-lea în col?ul de sud-vest al Dobrogei
  - datarea în epoca medievală timpurie a celor trei valuri din Dobrogea
  - definirea traseului de pătrundere a slavilor în Peninsula Balcanică
  - definirea particularită?ilor stăpânirii bizantine la Dunărea de Jos în secolele VI-XII
  - consecin?ele politice ale apari?iei pecenegilor ?i cumanilor la Dunărea de Jos
  - permanen?a tradi?iei civiliza?iei romane în regiunea Dunării de Jos în secolele VI-XII
  La acestea, se adaugă o serie de contribu?ii privind definirea ?i datarea unor
  documente arheologice, lucrări de geografie istorică (Preslavul Mic, Ozolimna, Theodoropolis, Daphne, Vicus Carporum etc.), articole cu caracter polemic în probleme de stratigrafie, tipologie a materialelor arheologice etc.
  In sfâr?it, voi men?iona ?i contribu?iile numismatice, dintre care voi învedera
  aici numai una ?i anume studiul despre localizarea Daphne-i în care corectez o gre?eală ce a circulat în literatura de specialitate din secolul al XVII-lea. In acest veac s-a acreditat ideea că monedele constantiniene având în legendă men?iunea Constantiniana Daphne au fost bătute în cinstea întemeierii a?a zisei Constantiniana Daphne. Noi am demonstrat că ele au fost emise la capătul unei bătălii victorioase a lui Constantin cel Mare.
  Men?ionez totodată că am fost membru al colectivului de redac?ie al revistelor
  Studii ?i cercetări de istorie veche ?i arheologie ?i Pontica. Am luat parte la congrese interna?ionale. Am fost reprezentantul României în Comitetul interna?ional de geografie istorică ?i membru în Comitetul executiv al Asocia?iei interna?ionale de istorie a sticlei.
  In încheiere, voi remarca faptul că unele dintre lucrările mele s-au bucurat de o largă audien?ă în ?ară ?i în străinătate. De pildă, lucrarea despre pecenegi a fost recenzată de 14 ori în străinătate (Anglia, Germania, Fran?a, Italia, Austria, Ungaria, SUA, Bulgaria, Rusia) ?i în 5 reviste în ?ară.
  Beneficiez de premiul "Vasile Pârvan" al Academiei (1972) pentru volumul I al monografiei Păcuiul lui Soare.
  Petre Diaconu

  Listă de lucrări


  I. Monografii, sinteze
  - Capidava. I, Bucure?ti, 1958 (în colaborare cu Gr.Florescu, R.Florescu)
  - Les Petchén?gues au Bas Danube, Bucarest, 1970
  - Păcuiul lui Soare. I. Cetatea bizantină, Bucure?ti, 1972 (în colaborare cu D.Vîlceanu)
  - The Petchenegs on the Lower Danube, în Relations between the autochthonous population and the migratory populations on the territory of Romania, Bucure?ti, 1975, p. 235-240
  - Păcuiul lui Soare. II. A?ezarea medievală, Bucure?ti, 1977 (în colaborare cu Silvia Baraschi)
  - Românii ?i popula?iile în migra?ie, în volumul Independen?a României, Bucure?ti, 1977, p.39-44 (versiuni franceză, engleză, germană ?i rusă)
  - Les Coumans au Bas Danube aux XIe et XIIe si?cles, Bucarest, 1978

  II. Studii, comunicări, note:
  - Cu privire la problema căldărilor de lut în epoca feudală timpurie (secolele X-XIII), SCIV, 7, 1956, 3-4, p.421-439
  - Un pandantiv globular descoperit la Bisericu?a-Garvăn, SCIV, 9, 1958, 2, p.445-449
  - Observa?ii asupra ceramicii din secolele XII-XIII de pe teritoriul ora?ului Bucure?ti, SCIV, 9, 1958, 2, p.451-459
  - Un nou tip ceramic din epoca romano-bizantină, SCIV, 10, 1959, 2, p. 487-490
  - În legătură cu datarea semnelor în relief descoperite în a?ezările feudale timpurii din Dobrogea, SCIV, 10, 1959, 2, p.491-497
  - Cu privire la patinele de os din epoca feudală timpurie, SCIV, 11, 1960, 1, p.177-178
  - Un pond din epoca romano-bizantină descoperit la Păcuiul lui Soare, SCIV, 12, 1961, 2, p. 403-405
  - Krepost 10-15 vv. Păcuiul lui Soare v sveti arheologiceskih issledovania, Dacia, N.S., 5, 1961, p.485-501
  - Despre datarea valului de piatră din Dobrogea ?i localizarea evenimentelor din Nota toparhului grec, Studii, 15, 1962, 5, p.1215-1235
  - Fibulă digitată descoperită la Dervent (reg.Dobrogea), SCIV, 13, 1962, 2, p.447-449
  - Zur Frage der Datierung des Steinwälles in der Dobrudscha und die Lokalisierung der im Berichte des griechischen Toparchen geschilderten Ereignisse, Dacia, N.S., 6, 1962, p.317-335.
  - Un mormînt de călăre? din secolul VII descoperit la Tîrg?or, SCIV, 13, 1962, 1, p.165-171 (în colaborare cu Gh.Diaconu)
  - Un mormînt din secolul XI descoperit la Dervent, SCIV, 14, 1963, 1, p.213-216
  - Urme vechi cre?tine descoperite în sud-vestul Dobrogei, BOR, 81, 1963, 5-6, p.546-557
  - Edna neizvestna moneta na G.Terter, Arheologia-Sofia, 5, 1963, 1, p.41-42
  - Bolgarskie monetî iz Păcuiul lui Soare (Rumînia), IAI, 26, 1963, p.249-256
  - Monede rare ?i inedite din epoca feudală de început descoperite la Păcuiul lui Soare ?i împrejurimi (Dobrogea), SCIV, 15, 1964, 1, p. 143-147
  - Un cimitir cre?tin din sec.IV, descoperit la Mangalia, Glasul Bisericii, 7-8, 1964, p.712-723
  - K voprossu o glineanîh kotlah na territorii RNR, Dacia, N.S., 8, 1964, p.249-264
  - Cetatea bizantină de pe insula Păcuiul lui Soare, Revista muzeelor, 2, 1965, 1, p. 12-16
  - Despre pecenegi la Dunărea de Jos în secolul al X-lea, Studii, 18, 1965, 5, p.1117-1129
  - Din nou despre valul de piatră din Dobrogea ?i Nota toparhului grec (Partea I), SCIV, 16, 1965, 1, p.189-199
  - Din nou despre datarea valului de piatră din Dobrogea ?i Nota toparhului grec (Partea a II-a), SCIV, 16, 1965, 2, p.383-394
  - Parures du XIe si?cle découvertes ? Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 9, 1965, p.307-323
  - Autour de la localisation de la Petite Preslav, RESEE, 3, 1965, 1-2, p.37-56
  - Réalités archéologiques et considérations historiques, RRH, 5, 1966, 3, p.485-493
  - Quelques probl?mes relatifs ? la forteresse byzantine de Păcuiul lui Soare ? la lumi?re des dernieres fouilles archéologiques, Dacia, N.S., 10, 1966, p. 365-371
  - Nouvelles recherches sur le "limes" byzantin du Bas Danube aux Xe-XIe si?cles, în Thirteenth International Congress of Byzantine Studies, Main Papers, VI, Oxford, 1966, p.1-15 (în colaborare cu E.Condurachi, I.Barnea)
  - Un mormînt de călăre? nomad din secolele XI-XII descoperit la Movili?a (r.Urziceni, reg.Bucure?ti), SCIV, 18, 1967, 1, p. 135-140 (în colaborare cu Gh.Diaconu)
  - Despre pecenegi la Dunărea de Jos în prima jumătate a secolului al XI-lea, SCIV, 18, 1967, 3, p.463-476
  - Cîteva urme de vie?uire în secolul al VII-lea în insula Banului, Comunicări, Seria arheologică, II, Craiova, 1967, p.11
  - Les Petchén?gues au Bas Danube, Dacia, N.S., 11, 1967, p. 259-270
  - "Alte precizări în legătură cu valul de piatră din Dobrogea ?i însemnările toparhului bizantin, SCIV, 19, 1968, 2, p.357-369
  - Urme vechi de locuire în col?ul de sud-vest al Dobrogei, Revista Muzeelor, 5, 1968, p.348-351 (în colaborare cu N.Anghelescu)
  - Un sigiliu de plumb al lui Alexie I Comnenul descoperit la Păcuiul lui Soare, SCN, 4, 1968, p.249-251
  - O "gemă" descoperită la Romula, SCN, 4, 1968, p.277-278
  - Despre carierele de piatră de lîngă Păcuiul lui Soare, SCIV, 19, 3, 1968, p.451-468 (în colaborare cu Emanoil Zah)
  - Rolul cetă?ii din insula Păcuiul lui Soare în cadrul situa?iei politice a Dobrogei la sfîr?itul secolului X, Pontice, 2, 1969, p.395-400
  - Vasile Apokapes ?i Nikiphor Botaneiates - katepani la Dunărea de Jos, SCIV, 20, 1969, 3, p.437-451
  - Două pandantive circulare de plumb de la Păcuiul lui Soare, SCIV, 20, 1969, 4, p.623-624 (în colaborare cu A.Atanasiu)
  - Quelques observations sur le compl?xe archéologique de Murfatlar (Basarabi), Dacia, N.S., 13, 1969, p.443-456 (în colaborare cu P.?t.Năsturel)
  - Einige Zierrate und Zaumzeustucke von Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 13, 1969, p.501-506
  - Păcuiul lui Soare, în Enzyklopedisches Handbuch zur Ur-und Frühgeschichte Europas 2 (1-2), Praga, 1969 (sub voce)
  - Une information de Skylitzes-Cedrenos ? la lumi?re de l'archéologie, RESEE, 7, 1969, 1, p.43-49
  - Le commerce fluvial et maritime dans la région comprise entre le Danube et la mer Noire aux IV-XII si?cles, Etudes d'histoire maritime, Moscou, 16-23 aout 1970, p.281-293
  - Ou localiser Ozolimne?, Studia Balcanica, 1, Sofia, 1970, p.87-94
  - Le probl?me de la localisation de l'Onglos, Dacia, N.S., 14, 1970, p.325-334
  - Despre localizarea Vicinei, Pontica, 3, 1970, p.275-295
  - Cetatea bizantină din insula Păcuiul lui Soare, BMI, 1, 1971, p. 3-20
  - Despre localizarea Onglos-ului, Peuce, 2, 1971, p.191-203
  - În căutarea Dafnei, Pontica, 4, 1971, p.311-318
  - Cîteva considera?ii pe marginea unui sigiliu descoperit la Preslav (R.P.Bulgaria), SCN, 5, 1971, p.207-210
  - Aspects de l'idée impériale dans le folklore roumain, Byzantina, 3, 1971, p.195-199
  - Les carri?res de pierre de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 15, 1971, p.289-306
  - Despre datarea "circumvala?iei" ?i "bisericii treflate" de la Niculi?el, SCIV, 23, 1972, 2, p.307-319
  - Cîteva cuvinte despre un "candelabru" roman de lut, SCIV, 23, 1972, 3, p.459-462
  - Cîteva considera?ii în legătură cu valurile din Dobrogea, Pontica, 5, 1972, p.373-378
  - Quelques considérations sur les briquets de Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 16, 1972, p.317-323
  - Quelques probl?mes du Moyen Age roumain illustrés par les découvertes archéologiques mises au jour apr?s 1945, Annuario des estudios medievales, Barcelona, 8, 1972-1973, p.567-575
  - Despre data pătimirii lui Zoticos, Attalos, Kamasis ?i Philippos, SCIVA, 24, 1973, 4, p.633-642
  - Cîteva considera?ii în legătură cu un zid medieval de la Păcuiul lui Soare, BMI, 42, 1973, 2, p.33-36
  - Quelques considérations sur la céramique peinte de Bas Danube, în volumul Les Slaves et le monde méditeranéen aux VI-XI si?cles, Sofia, 1973, p.209-213
  - Objects of bone and antler from Păcuiul lui Soare, Dacia, N.S., 17, 1973, p.351-359 (în colaborare cu Silvia Baraschi)
  - Obiecte romane tîrzii de la Pîrjoaia, SCIVA, 25, 1974, 2, p. 289-294
  - Tipuri de opaite de la Păcuiul lui Soare, Pontica, 7, 1974, p. 387-393 (în colaborare cu Silvia Baraschi)
  - Un amnar din secolul al VI-lea descoperit la Dervent, Muzeul Na?ional, 1, 1974, p. 207-208
  - Boucle d'oreille en croissant découverte ? Păcuiul lui Soare, RESEE, 12, 1974, 3, p.395-396
  - Quelques probl?mes de la période comprise entre le VIIe si?cle et le commencement du Xe (Dobroudja), Dacia, N.S., 18, 1974, p.289-293
  - Date noi privind "Valul mare de pămînt" din Dobrogea, Peuce, 4, 1973-1975, p.199-209
  - Cîntare pentru verificat greutatea perperilor de Vicina, SCN, 6, 1975, p.243-245
  - Din nou despre moneda de argint a lui Gh.Terter I, SCN, 6, 1975, p.247
  - Din nou despre încadrarea cronologică a valului ?i mănăstirii de la Niculi?el, SCIVA, 26, 1975, 1, p. 101-106
  - Despre datarea nivelului "locuin?elor incendiate" de la Dinogetia-Garvăn (jud.Tulcea), SCIVA, 26, 1975, 3, p.387-394
  - Réprésentations de la jambe humaine sur certains monuments archéologiques des X-XI si?cles, Dacia, N.S., 19, 1975, p.267-268
  - Sur l'emplacement de l'ancienne Daphne, Studia Balcanica, 10, Sofia, 1975, p.87-93
  - Despre situa?ia politică la Dunărea de Jos în secolul al XII-lea, SCIVA, 27, 1976, 3, p.293-307
  - Păcuiul lui Soare - Vicina, Byzantina, 8, 1976, p.409-447
  - Un tezaur de monede bizantine din secolul al XI-lea descoperit la Păcuiul lui Soare, Muzeul Na?ional, 3, 1976, p.235-239
  - Istoria Dobrogei în unele lucrări străine recente (I), Revista de istorie, 29, 1976, 6, p. 935-941; (II), Revista de istorie, 30, 1977, 10, p. 1893-1900; (III), Revista de istorie, 33, 1980, 2, p.353-361; (IV), Revista de istorie, 33, 1980, 4, p.767-771; (V), Revista de istorie, 34, 1981, 9, p. 1747-1753; (VI), Revista de istorie, 36, 1983, 7, p.723-728
  - Les rives du Danube ? la lumi?re de quelques passages de la chronique de Skylitz?s, RESEE, 14, 1976, 2, p.311-322
  - La géographie historique du territoire roumain dans la région du Bas Danube aux VIIIe-Xe si?cles tell qu'elle se dégage des sources byzantines, Bulletin d'information et de coordination, 8, 1975/1976, p.100-103
  - Plăsele de pumnale de la Păcuiul lui Soare, Ialomi?a. Studii ?i comunicări de muzeologie, arheologie-istorie ?i etnografie, 1977, p.80-82
  - Cîteva considera?ii pe marginea unor toponimice din dreapta Dunării de Jos (zona Ostrov-Cochirleni), Pontica, 10, 1977, p.59-63
  - O forma?iune statală la Dunărea de Jos la sfîr?itul secolului al XIV-lea, necunoscută pînă în prezent, SCIVA, 29, 1978, 2, p.185-201
  - Autour de la pénétration des Slaves au sud de Danube, Rapports du IIIe Congr?s international d'archéologie slave, Bratislava, 1979, p.165-169
  - A propos de l'invasion coumane de 1148, Etudes byzantines et postbyzantines, 1, 1979, p. 19-27
  - Despre Sacidava ?i "stratigrafia" ei, SCIVA, 31, 1980, 1, p. 123-130
  - Cariera de piatră din secolul al X-lea de la Cernavoda, Pontica, 13, 1980, p.185-195
  - Contribu?ie la cunoa?terea monedelor lui Ioan Terter, despotul Tării Dristrei, Cercetări numismatice, 3, 1980, p.73-76
  - A propos de la culture matérielle byzantine du Bas Danube aux Xe-XIIe si?cles, în Actes du XVe Congr?s international d'études byzantines, Ath?nes, 1980, p.97-102
  - S-au emis monede în Dobrogea bizantină (secolele X-XII)?, SCIVA, 32, 1981, 3, p. 407-412
  - Un dénéral monétiforme trouvé ? Păcuiul lui Soare, RESEE, 19, 3, 1981, p.485-488
  - Realită?i politice la Dunărea de Jos: români, bizantini, bulgari, pecenegi, Revista de istorie, 34, 1981, 6, p.1111-1133
  - Iară?i despre localizarea Vicinei, Revista de istorie, 34, 1981, 12, p.2311-2316
  - La Dobroudja et Byzance ? l'époque de la gén?se du peuple roumain (VIIe-Xe si?cles), Pontica, 14, 1981, p.217-220
  - Tipare de la Păcuiul lui Soare pentru ob?inerea de podoabe în tehnica presării, Pontica, 15, 1982, p.263-267 (în colaborare cu A.Panaitescu)
  - Despre momentul îngropării tezaurului de la Suluc, jud. Tulcea, Cercetări numismatice, 5, 1983, p.33-38
  - "Marcă de olar" avînd ca reprezentare un cal, SCIVA, 34, 1983, 3, p. 290-293
  - Kili et l'expedition d'Umur beg, RESEE, 21, 1983, 1, p.23-29
  - Pătrunderea pecenegilor în Cîmpia Română ?i argumentul numismatic, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 68-73
  - Începuturile arheologiei române?ti. Istoricul Muzeului na?ional de antichită?i, SCIVA, 35, 1984, 1, p. 3-44 (în colaborare cu Alexandru Păunescu, Irina Casan-Franga)
  - Documente vechi cre?tine în Dobrogea, Pontica, 17, 1984, p.157-167
  - Kili ?i expedi?ia lui Umur-beg, Peuce, 9, 1984, p. 389-394
  - Monede rare descoperite la Păcuiul lui Soare, jud.Constan?a, BSNR, 77-79, 1983-1985, nr.131-133, p.433-436
  - Extension du premier état bulgare au nord du Danube (VIIIe-Xe si?cles). La culture matérielle, Etudes Balkaniques, 21, 1985, 1, p.107-113
  - Cîteva fibule din epoca romană tîrzie de la Păcuiul lui Soare ?i Dervent (jud.Constan?a), CCDJ, 1, 1985, p. 87-92
  - Puncte de vedere privind cetatea de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 1, 1985, p. 107-111
  - "Satul Carpilor" sau un "sat al carpilor" ?, CCDJ, 2, 1986, p.205-207
  - Considera?ii generale asupra a?ezărilor cu caracter urban de la Dunărea de Jos (secolele X-XI), CCDJ, 2, 1986, p.223-226
  - Organizarea administrativ-militară a regiunii Dunării de Jos în vremea lui Ioan Tzimiskes, SCIVA, 37, 1986, 3, p. 168-178
  - Societatea "Românismul", Istros, 4, 1986, p.223-228
  - Kilia et Likostomo ou Kilia = Licostomo ?, RRH, 25, 1986, 4, p.301-317
  - Două pandantive foliforme de bronz de la Păcuiul lui Soare, CCDJ, 3-4, 1987, p.113-114
  - Despre unele me?te?uguri de la Păcuiul lui Soare (secolele X-XI), CCDJ, 3-4, 1987, p.115-121
  - Notes sur la culture matérielle de Dobroudja (VIIe-Xe si?cles), Istros, 5, 1987, p.213-215
  - Cîmpia Română ?i Bizan?ul în sec.X (Note preliminarii), Istros, 5, 1987, p.217-220
  - Cîteva probleme privitoare la monedele de aramă din sudul Dobrogei în ultima treime a secolului XIV, SCIVA, 38, 1987, 2, p.142-158
  - Unde se afla ora?ul Theodoropol ?, AIIA, 24/1, 1987, p.479-484
  - De nouveau ? propos de Presthlavitza, Südost Forschungen, 46, 1987, p.279-293
  - Sur l'histoire de la Dobroudja au Moyen Age (Dobrudza.Etudes ethno-culturelles, Sofia, 1987, 238 p.), Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, p.175-193
  - Sur les probl?mes archéologiques de la cité d'Iatrus, Dacia, N.S., 32, 1988, 1-2, 195-204
  - De nouveau au sujet du monument rupestre de Murfatlar, RRH, 27, 1988, 1-2, p.123-126
  - Date noi despre un turn al cetă?ii Vicina, CCDJ, 5-7, 1988-1989, p. 153-156 (în colaborare cu Dan Căpă?înă)
  - Un alt sigiliu al lui Constantin VII ?i Zoe, CCDJ, 5-7, 1988-1989, p.175-177
  - Tradi?ii daco-romane în monumentul rupestru de la Basarabi (jud.Constan?a), Symposia Thracologica, 7, 1989, p.430-431
  - Vers quelle date Leon Melissenos pouvait-il ?tre domestikos des scholes occidentales ?, RESEE, 27, 1989, 1-2, p.11-14
  - O carte despre arta rupestră cu multe probleme, SCIVA, 41, 1990, 1, p.55-66
  - Despre organizarea ecleziastică a regiunii Dunării de Jos (ultima treime a secolului X - secolul XII), Studii Teologice, 1, 1990, p.103-120
  - Un tip necunoscut de piesă din sec. VI - începutul sec.VII, SCIVA, 42, 1991, 1-2, p.81-84
  - Sur l'organisation écclésiastique dans la région du Bas-Danube (derniers tiers du Xe si?cle - XIIe si?cle), Etudes byzantines et postbyzantines, 2, 1991, p. 73-89
  - Din nou despre originea mărcilor de olar, Pontica, 25, 1992, p.355-358
  - Un alt sigiliu al lui Constantin Theodorokanos, Pontica, 25, 1992, p.359-361
  - Un brăzdar din epoca romană descoperit la Dervent, Istros, 6, 1992, p.271-272
  - Note de lector (I), Istros, 6, 1992, p.323-327
  - Contribution ? la connaissance de l'histoire de la Dobroudja en base de quelques sceaux, Dacia, N.S., 36, 1992, p. 179-185
  - Originea numelui Dobrogea, Buletinul Bibliotecii Române. Studii ?i documente române?ti, 17 (21), Freiburg, 1992/3, p.233-240
  - Cîteva caracteristici ale ora?elor dobrogene din secolele X-XI, Analele Brăilei, 1, 1993, 1, p.433-435
  - Sur les nécropoles danubiennes (VIe-Xe si?cles), Dacia, NS, 37, 1993, p.291-300
  - Carbona, Cavarna, la Contrée de Carvouna, Dacia, NS, 37, 1993, p.301-305
  - Sapă de fier din epoca romană, Istros, 7, 1994, p. 349-351
  - Note de lector (II), Istros, 7, 1994, p.353-354
  - Câteva considera?ii privind sigiliile strategului Ioan Malesis, Istros, 7, 1994, p. 355-356
  - Numele Dobrogei într-o nouă sursă literară, Istros, 7, 1994, p.357-358
  - Unde trebuie căutat Onglos ?, Istros, 7, 1994, p.359-361
  - Recenzii ?i discu?ii arheologice, I, CCDJ, 12, 1994

  - Cumanii ?i originea familiei lui Dobroti?ă, Revista istorică, 5, 1994, p.283-288
  - Sur la présence des byzantins au Bas-Danube (IXe-XIVe si?cles), RESEE, 32, 1994, 3-4, p.367-373
  - Points de vue sur l'organisation écclésiastique au Bas-Danube (Xe-XIe si?cles), Dacia, NS, 38-39, 1994-1995, p.449-452
  - Despre căderea Vecinei sub tătari, în Pe drumul credin?ei, Rives Eaton Road USA, 1995, p.67-76
  - Apa preotului Enciu, CCDJ, 13-14, 1995, p.319-323
  - Caii Sfântului Theodor, CCDJ, 13-14, 1995, p.324-326
  - Un faux probl?me de géographie historique - Kilia et Likostomo, Il Mar Nero, 2, 1995-1996, p.235-266
  - Despre unele antroponime de origine cumană, Analele Brăilei, 2, 1996, p.569-571
  - Cui apar?ine cultura Ciurel ?, Istros, 10, 2000, p.491-493
  - Tempus, templum, tâmplă, CCDJ, 18, 2001, p.38-40
  - Nouvelles données sur les régions sud-danubiennes dans deux inscriptions grecques, Studia antiqua et archaeologica, IX, 2003, p.269-272
  - Din nou despre slavi la Dunărea de Jos, Istros, 11, 2004, p. 353-355
  III. Rapoarte de săpături arheologice:
  - ?antierul arheologic Garvăn (Dinogetia), SCIV, 5, 1954, 1-2, p. 161-197 (în colaborare)
  - ?antierul arheologic Cernavoda, SCIV, 6, 1955, 1-2, p.151-163 (în colaborare cu S. Morintz ?i D. Berciu)
  - Săpăturile arheologice de la Mărcule?ti-Vii?oara (r.Slobozia, reg.Bucure?ti), Materiale, 5, 1959, p.543-545
  - Săpăturile de la Capidava, Materiale, 5, 1959, p.562 (în colaborare cu Gr. Florescu ?i R. Florescu)
  - Săpăturile arheologice de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 5, 1959, p. 587-592 (în colaborare cu I.Nestor)
  - Săpăturile de la Mănăstirea Neam?u, Materiale, 6, 1960, p. 699-702
  - Săpăturile de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 6, 1960, p.653-666
  - ?antierul arheologic Păcuiul lui Soare, Materiale, 7, 1961, p.599-608
  - ?antierul arheologic de la Păcuiul lui Soare, Materiale, 8, 1962, p. 713-722
  - Săpăturile arheologice de la Mangalia (Callatis), Materiale, 8, 1962, p.439-455 (în colaborare cu C.Preda, Em.Popescu)
  - Cercetări arheologice în zona viitorului lac de acumulare "Por?ile de Fier", SCIV, 16, 1965, 2, p.395-406 (în colaborare cu D.Tudor, E.Com?a, S.Morintz, E.Bujor, N.Constantinescu)
  - Rezultatele cercetărilor arheologice din zona Por?ilor de Fier, în Comunicări Academia R.S.R., Grupul de cercetări complexe "Por?ile de Fier", Seria IV, Craiova, 1968, p.43-47
  - Rezultatele săpăturilor arheologice din insula Păcuiul lui Soare, Materiale, Tulcea, 1980, p.493-495 (în colaborare cu T.Papasima, G.Custurea ?i P.Vlădilă); în Materiale, Bra?ov, 1981, p.435-436 (în colaborare cu T.Papasima, P.Vlădilă, G.Custurea, V.Sîrbu); în Materiale, Vaslui, 1982, p.208-209 (în colaborare cu T.Papasima, A.Panaitescu); în Materiale, Bucure?ti, 1983

  IV. Recenzii:
  - M.Mircev, Necropola tumulară tracă de lîngă satul Dolina, în RRH, 7, 1955, p.633-638
  - Zivka Văzarova, Slavjano-bălgarskoto seli?te kraj selo Popina Silistrensko, Sofia, 1956, în SCIV, 8, 1957, 1-4, p.401-403
  - Izvestija. Bulletin de l'Institut archéologique bulgare, 20, 1955, în SCIV, 9, 1958, 1, p.242-247
  - Iordanka âangova, Tărgovski pomestenija kraj juznata krepostna stena v Preslav, IzvestijaInstitut, 21, 1955, în SCIV, 10, 1959, 2, p.528-529
  - Nouvelles Etudes d'Histoire Roumaine, II, Studii, 14, 1961, 3, p.770-771
  - Stancio Stancev - Stefan Ivanov, Necropolăt do Novi Pazar, Sofia, 1958, în SCIV, 12, 1961, 2, p.414-417
  - D.Il.Dimitrov, Rannosrednovekoven nekropol pri gara Razdelna, Arheologija Sofia, 3-4, 1959, în SCIV, 13, 1962, 1, p.235-237
  - Sonia Georgieva, Srednovekovnata seli?te nad razvalinite na anticnija grad Abritus, IzvestijaInstitut, 24, 1961, p.4-35, în SCIV, 13, 1962, 2, p.471-475
  - Stamen Mihailov, Otnosno proizhoda na rannosrednovekovnata cernolăskava keramika v Bălgaria, Arheologija-Sofia, 3, 1961, p.5-11, în Dacia, N.S., 6, 1962, p.555-557
  - C.Cihodaru, Observa?ii critice asupra însemnărilor "toparhului bizantin", SCC, Seria Istorie, 12, fasc.2, Ia?i, 1961, p.259-271, în Studii, 16, 1963, 2, p.501-502
  - Sonija Gheorghieva, K voprosu o materialism kulture slavean i prabălgar na nijnem Dukala, în RESEE, 1, 1963, 1-2, p.207-209
  - I.I.Liapouchkine, K voprosu o kulturnem ednistre slavean, IA-SSSR, Sbornik M.Artamonov, Leningrad, 1961, p.203-209, în RESEE, 1,1963, 3, p.644-645
  - Vera Antonova ?i Dremsizova Tvetana, L'agoul d'Omurtag de la lisiere du village Tzar Krum, reg. Colarovgrad (fouilles de 1958), Arheologija, II, Sofia, 2, 1960, p.28-29, în RESEE, 1, 1964, 1-2, p.329
  - At.Milcev, Rannosrednovekovni bălgarski nakiti i krăstove enkolpioni ot severozapeidna Bălgaria, Arheologia-Sofia, 5, 1963, p.22-37, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.127-130
  - St.Mihailov, Razkopki v Pliska prez 1959-1961 g., Izvestija, 26, 1963, p.5-46, în RRH (seria ist.etn.), 3, 1964, p.130-133
  - Vera Antonova, Aulăt na Omurtag pri s. Tzar krum, Arheologia Sofia, 5, 1963, 2, p. 49-50, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.133-135
  - Ecaterina Manova, Razkopki na srednovekovna tzărkva v. Kîrjali, Arheologia Sofia, 5, 1963, 3, p.75-83, în RRR (ist.etn.), 3, 1964, p.136-137
  - Sonja Georgieva, K voprosu et.n. "Prabălgarskam hudojestvenoi promî?lesnoski", Slavia Antiqua, 10, 1963, p.331-365, în RRR (ist.etn.), 6, 1964, p.341-344
  - Atanas Milcev, Po voprosa za kulturata na slavianite i prabălgarite v na?ite zemia prez rannota Crodnovekovie, Arheologia, 2, 1964, p.1-12, în RRH (ist.etn.), 3, 1965, p.154-159
  - Zivka V_zarova, Slavianite na iug et Dunav (po arheologiceskuh dani), Arheologia, 6, 1964, 2, p.23-33, în RRR (seria ist.etn.), vol.2, partea 3, 1965, p.189-194
  - St.Mihailov, Stroitelnite periodi v Pliska i proizhodăt na staro-bălgarskata monumentalna arhitectura, Arheologia, 6, 1964, 2, p.13-23, în RRH (ist.etn.), 4, 1965, p.260-263
  - D.Krândjalov, Cum se poate distinge în materialele arheologice ale a?ezărilor balcanice popula?ia locală romanizată de cea slavă ?i de alte elemente etnice, în RRR (ist.etn.), 7, 1965, p.468-472
  - E.Manova, Cercetări arheologice în raionul Zlatovgrad, în RRR (ist.etn.), 7, 1965, p.473-475
  - I.Iurukova, Descoperirile mai importante ?i dezvoltarea numismatică în Bulgaria în ultimii 20 de ani, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.514-516
  - Bohuslav Chropowski, Nitra la începutul evului mediu, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.561
  - R.Hachulska-Ledonos, Scări de ?a din epoca feudală timpurie de la Nowa Hute, în RRR (ist.etn.), 8, 1965, p.638-639
  - S.Bobcev, Săpăturile arheologice din centrul Sofiei, în RRH (ist.etn.), 10, 1965, p. 695-697
  - T.Ivanov, S.Bobcev, Săpăturile din pia?a hotelului Balkan din centrul Sofiei, în RRR, 10, 1965, p.697-699
  - S.A.Pletneva, Srednovekovaja keramika Tamanskogo gorodisca, Moscova, 1963, în SCIV, 16, 1965, 4, p.834-835
  - Serdica, în Mitropolia Olteniei, 18, 1966, 1-2, p. 167-172
  - I.Iurukova, Contribu?ii la studiul circula?iei monedelor romane de bronz, în RRR (ist.etn.), 3, 1966, 5, p.378-379
  - I.Popov, Despre apari?ia omului în ?inuturile noastre (cite?te Bulgaria n.n.), în RRR (ist.etn.), 3, 1966, p. 426-430
  - Iordanka Atanasova, Petăr Kicia?ki, Descoperiri funerare în satul Grade?, RRR (ist.etn.), 3, 1966, 5, p.431-433
  - Ivanka Nicolaevici, Les baptisteres paléochretiens en Iougoslavie, ZRVI, 9, 1966, p.223-234, în RRR (ist.etn.), 4, 1967, 5, p.372-373
  - I.Ferluga, Les soulevements des comitopoules, ZRVI, 2, 1966, p.75-84, în RRR (ist.etn.), 4, 1967, 5, p. 373-376
  - Mihail Mihalcu, Coroziunea, Bucure?ti, 1966, 226 p., în SCIV, 19, 1968, 3, p. 546-547
  - V.Besevliev, Iransky elementi i prabălgarskite, în RESEE, 7, 1969, 2, p.433
  - V.Besevliev, Ein verkannter thrakischer Ortsname, Izvestija, 16, p. 75-77, în RESEE, 7, 1969, 2, p.433
  - A.Rădulescu ?i N.Har?uche, Cimitirul feudal timpuriu de la Castelu, Constan?a, 1967, 127 p., 31 pl., în RESEE, 7, 1969, 2, p.436-437
  - T.Totev, Neizvesten strateg na Ioanopol i Dorostol, Arheologija Sofia, 1968, în RESEE, 7, 1969, 3, p.579
  - Vera Antonova, Dve rannochristianski tzărkova văv vănănita ukreplenje na aul na kan Omurtag pri gara Tzar Krum (Sumensko), Arheologija Sofia, 1968, 4, p.52-67, în RESEE, 7, 1969, 4, p.740
  - Vasil Mikov, Lokalizirăne na neakoi iz ceznati anticni i srednovekovi seli?cea i kreposti v Bălgaria, Arheologija Sofia, 1968, 4, în RESEE, 7, 1969, 4, p. 740
  - E. Lozovan, Doina et saga. Paralléles épiques roumano-scandinaves, Revue romane, 1967, 1, p.207-214, în RESEE, 7, 1969, 4, p.740-741
  - Le développement de l'historiographie roumaine au cours du dernier quart de si?cle, RRH, 8, 1969, 4, p.767-792 (în colaborare cu Tr.Lungu, St.Olteanu)
  - S.A.Pletneva, Ot kocevii v gorodam, Moskva, 1967, în RESEE, 8, 1970, 1, p.164
  - Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1970), Dacia, N.S., 15, 1971, p.415-435 (în colaborare cu Al.Rădulescu)
  - Prof.dr.Phillippe Joseph, Le monde byzantin dans l'histoire de la verrerie (Ve-XVIe si?cle), Bologna, 1970, în SCIV, 23, 1972, 2, p.335
  - Izvorî na bălgarskata istorija (Fontes Historiae Bulgaricae), XV, Sofia, 1972, sub red. Mihail Voinov, 321 p., în SCIV, 23, 1972, 4, p.683-684
  - V.Besevliev, Les inscriptions protobulgares et leur portée culturelle et historique, Byzantino-Slavica, 32, Praga, 1971, fasc.1, p.35-51, în SCIV, 23, 1972, 4, p.684-685
  - Michel Molaise, Antichită?i egiptene ?i obiecte de sticlă din Orientul apropiat, în RRRS, 9, 1972, 4, p.603-607
  - T.Totev, Necropola de la Preslav, RRRS, 4, 1972, 6, p.905-908
  - Profesorul N.Bănescu (necrolog), în Pontica, 5, 1972, p.585-587
  - Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1971), Dacia, N.S., 16, 1972, p.375-405 (în colaborare cu Al.Rădulescu)
  - T.Totev, Novootkriti vizantijski olovni pe?ati ot Preslav, Izvestija Varna, 8 (23), 1972, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.553
  - I.G.Hîncu, Căprăria - Pamjatnik kultury X-XII vv., Chi?inău, 1973, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.553-554
  - D.Anghelov, Obrazivane na bălgarskata narodnost, Sofia, 1971, în SCIVA, 24, 1973, 3, p.554
  - Bibliotheca Historica Romaniae, 10 ani de activitate rodnică, în SCIVA, 24, 1973, 4, p.689-690
  - Les revues roumains d'archéologie et d'histoire ancienne (1966-1972), Dacia, N.S., 17, 1973, p.417-440 (în colaborare cu Al.Rădulescu)
  - D.Ovcearov, Valul de frontieră Erkesia, în CID SP, 10, 1973, 2, p. 270-272
  - L.Donceva-Petkova, Srednovekovni glinini sădove s vătre?ni u?i, Arheologija Sofia, 4, 1971, p.32-38, în RRR, 10, 1973, 3, p.458-460
  - Al.Graur, Nume de locuri, Bucure?ti, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 1, p.154-158
  - G.B.Fedorov, L.L.Polevoj, Arheologija Rumynii, Moscova, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.325
  - I.P.Rusanova, Slavianskie drevnosti VI-IX vv. mezdu Dneprom i zapodnym Bugom, Moscova, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328
  - Problemy arheologii i drevnei istorii Ugrov, Moscova, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328
  - Jugovostocnaja Evropa v srednie veka, Chi?inău, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.328
  - Părvi kongres na bălgarskoto istoricesco druzestvo, Sofia, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.329
  - Iordanka âangova, Srednovekovnoto seli?te nad trakiiskija grad Sevtopoles XI-XIV vek, Sofia, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 2, p.329
  - Cumania, 1, Kecskemet, 1972, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.489-490
  - Giuseppe Bovini, Note sull'area cimiteriale paleo-cristiana di S.Eustorgio a Milano, Revista di Studi Liguri, 37, Bordighera, 1973, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490
  - E.Lozovan, Varegues, Romeens et le lion du Pirée, Revue romane, 8, 1973, 1, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490
  - Arheologiceskie issledovanija v Moldavii (1972), Chi?inău, 1974, în SCIVA, 25, 1974, 3, p.490
  - Carevgrad Tărnov. Dvorecăt na bălgarskite care prez vtorata bălgarska dărzava, I, Sofia, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 2, p.308
  - Izvestija na okrăjnia istoriceski muzei i bălgarskoto diujestvo, Tolbuhin, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 2, p.308-309
  - Al.Zub, Vasile Pârvan, Ia?i, 1974, în SCIV, 26, 1975, 3, p.433
  - Balcanoslavica, 1, Prilep, 1972; 2, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 3, p.433
  - Muzeul Na?ional, 1, Bucure?ti, 1974, în SCIVA, 26, 1975, 3, p.434
  - Sonja Georgieva, Velizar Velkov, Bibliografija na bălgarskata arheologija, Sofia, 1974, 478 p., în SCIVA, 26, 1975, 4, p. 581
  - Ioannis Skylitzes Synopsis historiarum, Berlin, 1973, în SCIVA, 26, 1975, 4, p.581-582
  - Fontes Historiae Dacoromaniae, III, Bucure?ti, 1975, în Magazin istoric, 20, nr.976, p.2.
  - Byzantina, I-III, Thessalonique, în Peuce, 4, Tulcea, 1973-1975, p.321-324
  - Al XV-lea colocviu al Societă?ii "Mihai Eminescu" din Freiburg i.Br. cu tema"Românii ?i marea", în SCIVA, 27, 1976, 1, p. 119-120
  - Evangelos K. Chrysos, To Bizantion kai oi Gotdoi, SCIVA, 27, 1976, 1, p. 129-130
  - Răzvan Theodorescu, Bizan?, Balcani, Occident la începuturile culturii medievale române?ti (secolele X-XIV), Bucure?ti, 1974, 379 p., 52 fig., în SCIVA, 27, 1976, 2, p.281-282
  - Al XV-lea Congres interna?ional de studii bizantine, în SCIVA, 27, 1976, 2, p.271
  - Cigaar N.Crinje, L'imigration anglaise ? Byzance apr?s 1066. Un nouveau texte sur les Varangues ? Constantinople, REB, 32, 1974, p.301-342, în RESEE, 14, 1976, 2, p.354
  - Giuseppe Bovini, Les "sinopie" récemment découvertes sous les mosaiques de l'abside de Saint-Appolinaire in Closse ? Ravenne, Academie des Inscriptions et Belles-Lettres. Comptes rendus des seances 1974, Paris, 1974, p.97-110, în RESEE, 14, 1976, 2, p.354
  - Babic Boskov, Srednovekovno kulturno bogatsvo na S.R. Makedonja, Prilep, 1974, 66 p., 187 fig., în RESEE, 14, 1976, 2, p.354-355
  - Fontes Historiae Daco-Romanae, III, în AIIA A.D.Xenopol Ia?i, 13, 1976, p.431-433
  - Catherine Asdracha, La région des Rhodopes aux XIIIe-XIVe si?cles. Etude de géographie historique, 1976 (Colec?ia Byzantinisch-Neugriechische Jahrbucher, vol.49), în SCIVA, 28, 1977, 2, p.292-296
  - Octavian Toropu, Romanitatea tîrzie ?i străromânii în Dacia traiană sud-carpatică, Craiova, 1976, în SCIVA, 28, 1977, 4, p.611-612
  - Ana Comnena, Alexiada, Bucure?ti, 1977 (trad. Marina Marinescu), în SCIVA, 28, 1977, 4, p.617
  - Maria Com?a, Cultura materială veche românească (A?ezările din secolele VIII-X de la Bucov-Ploie?ti), Bucure?ti, 1978, 182 p., în SCIVA, 30, 1979, 3, p.469-475
  - Lexicon des Mittelalters, München-Zürich, 1978, recenzie în Pontica, 12, 1979, p.378-379
  - De la Dunăre la Mare, Editura Arhiepiscopiei Tomisului ?i Dunării de Jos, Gala?i, 1979, 244 p., recenzie în Pontica, 12, 1979, p.379-382
  - Alexandru Barnea, Ion Barnea, Ioana Bogdan Cătăniciu, Monica Mărgineanu-Cârstoiu, Gheorghe Papuc, Tropaeum Traiani, I, Cetatea, Bucure?ti, 1979, 258 p., recenzie în Dacia, N.S., 24, 1980, p.386-391
  - Profesorul Gheorghe ?tefan (necrolog), în SCIVA, 31, 1980, 3, p.479-481
  - Culture et art en Bulgarie médiévale (VIII-XIV si?cles), Sofia, 1979, dare de seamă în RESEE, 18, 1980, 4, p.784-785
  - Jonathan Shepard, Tzetzes letters to Leo at Dristra, Byzantinische Forschungen, 6, Amsterdam, 1979, p.191-230, în RESEE, 18, 1980, 4, p.785-786
  - Pliska-Preslav, I, 1979, 212 p., în RESEE, 18, 1980, 4, p. 798
  - Constantin Preda, Callatis. Necropola romano-bizantină, Bucure?ti, 1980, recenzie în SCIVA, 32, 1981, 2, p.309-312
  - A XV-a sesiune de rapoarte privind cercetările arheologice în România (în colaborare), Revista de istorie, 34, 1981, p.1565-1566
  - Stylianos Pelekanides, Studien fur frühchristlichen und byzantinischen Archäologie, în RESEE, 19, 1981, 1, p.179-181
  - I.Barnea, Arta cre?tină în România, vol.I (secolele III-VI), Bucure?ti, 1979, 280 p., 118 pl., ?i vol.II (secolele VII-XIII), Bucure?ti, 1981, 238 p., 102 pl., în Pontica, 14, 1981, p.371-378
  - Vasile Culică (necrolog), în Pontica, 14, 1981, p.379-381
  - Nicolae Stoicescu, Continuitatea românilor, Bucure?ti, 1980, în SCIVA, 33, 1982, 2, p. 257-259
  - M.Balard, G?nes et l'Outre Mer, II, Actes de Kilia du notaire Antonio di Ponzo, în SCIVA, 33, 1982, 4, p.442
  - Stancio Vaklinov ?i Stanislav Stanilov, Kladenci. Rannosrednovekovnoto bălgarsko seli?te, Varna, 1981, în SCIVA, 34, 1983, 2, p.p.180-181
  - Mircea D.Matei, Emil E.Emandi, Habitatul medieval rural din valea Moldovei ?i din bazinul ?omuzului Mare. Secolele XI-XVII, Bucure?ti, 1982, în SCIVA, 34, 1983, 3, p.298-299
  - Helena Zoll Adamikova, Wezesnosredniowieczne cmentarzyska cialopalne slovnian na terenie Polski, vol.II, Wroclaw-Krakow-Gdansk, 1979, 316 p., în Pontica, 16, 1983, p.360
  - Liudmila Donceva-Petkova, Signes sur les monuments archéologiques de Bulgarie médiévale, Sofia, 1980, 188 p., 19 fig., 42 pl., în Pontica, 16, 1983, p.360-362
  - Stojan Avdev, Les monnaies en argent du tsar Michail Assene, 1337-1355, Numizmatika, 3, 1980, p.13-22, în Pontica, 16, 1983, p.362-363
  - Totiu Totev, Monasterăt v "Tuzlalaka" centăr na rezervanata keramika o Preslav prez IX-X v., Sofia, 1982, 80 p., 69 fig., în SCIVA, 36, 1985, 3, p.274
  - John V.A.Fine, The Early Medieval Balkans. A Critical survey from the Sixth to the Late Twelfth Century, Ann Arbor (The University of Michigan), 1983, 335 p., în Pontica, 19, 1986, p.313-314
  - C.Asdracha, G.Bakirtzis, Inscriptions byzantines de Thrace (VIIIe-XVe si?cles). Edition et commentaire historique, Arhailogikon Deltion, 35 (1980), Athena, 1986, p.241-282, pl.58-78, în Istros, 5, 1987, p.438-439
  - Stamen Mihailov, Gheorghi D?ingov, Vălo Vălov, Violeta Dimova, Rannosrednovekovnoto seli?te pri selo Stărmen, Sofia, 1982, 144 p., în Istros, 5, 1987, p. 440
  - Kulturata na srednovekovnia Tărnov, Sofia, 1985, 214 p., sub redac?ia lui Atanas Popov ?i Velizar Velkov, în Istros, 5, 1987, p.441-442
  - Profesorul Ion Barnea la 75 de ani, în SCIVA, 39, 1988, 4, p.391-397
  - Silvia Baraschi (necrolog), în SCIVA, 42, 1991, 3-4, p.109-112
  - Urszula Maj Stradow, Stanowiske 1, Czesc I, Ceramika wczesnesredniewieczna, Cracovie, 1990, 138 p., 78 fig., în Dacia, N.S., 36, 1992, p.221
  - Monumente istorice ?i izvoare cre?tine, Gala?i, 1987, 350 p.,
  Associated Topics

  Memoria


  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 21

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.50 Seconds