Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Search
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 26 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Historia oculta Istorie recenta: Istoria nu este 'o poveste' (1) de Prof. univ. dr. Viorica Moisiuc

  Istoria nu este „o poveste”! (1)
   
  Prof. univ. dr. Viorica Moisuc   
  Joi, 16 Martie 2017 20:21
  Comunismul este „epoca despotismului fără limite, a terorii sângeroase, a dezastrelor economice, unul mai cumplit decât altul, a celui mai pustiitor dintre războaiele pe care le-a cunoscut omenirea și a unei reacțiuni ideologice fără precedent în istorie". (Svetlana Alliluyeva, fiica lui Stalin)
  Domnul Adrian Cioroianu, prof. univ. dr. la Facultatea de Istorie a Universității din București, actualmente și ambasador al României la U.N.E.S.C.O., pupil al doamnei Zoe Petre de pe vremea Pieții Universității, cu doctoratul în istorie început în Canada (unde a studiat „cultul lui Nicolae Ceușescu" în circumstanțele unei substanțiale burse de studii) și terminat la București sub competenta îndrumare a prof. univ.dr. Lucian Boia (directorul Centrului de Istorie a Imaginarului), se apleca săptămânal asupra istoriei românilor și, vreme de cinci minute, la postul TVR 2, se referea la unele episoade considerate de domnia-sa ca fiind de interes public, încheindu-și permanent expunerea cu zicere: „nu uitați că istoria este cea mai frumoasă poveste!".

  Nota: Sursa : http://art-emis.ro/analize/4081-istoria-nu-este-o-poveste-1.html
  Comentarii polemice la Adrian Cioroianu, Istoria este o poveste și nimic altceva.
  http://www.bookaholic.ro/adrian-cioroianu-istoria-este-o-poveste-si-nimic-altceva.html
  Scris de asymetria on Monday, March 20 @ 10:24:25 CET (2251 citiri)
  Citeste mai mult... | 17422 bytes in plus | Scor: 0

  Societatea de mâine Istorie recenta: Radu DRAGAN. Sur le symbole en politique

  En fait, l’erreur du Président Johannis et des partis de droite avait été d’accorder au gouvernement technocrate une légitimité qu’il n’avait pas. Un tel gouvernement est une formule de transition, il est censé gérer le pays sans prendre des décisions qui engagent son avenir, de préparer le terrain au gouvernement légitime sorti des élections. Il n’a aucune légitimité politique. Cette erreur a été chèrement payée.
  Scris de asymetria on Sunday, January 15 @ 20:07:54 CET (1648 citiri)
  Citeste mai mult... | 13687 bytes in plus | Scor: 0

  Memoria Istorie recenta: Primim la redactie de la scriitorul Ara Sismanian

  Primim la redactie
  Punctul de plecare al documentului pe care-l supun atenției Dvs. este subvenționarea, de către d-l Varujan Vosganian, în calitate, de data aceasta, nu de fost ministru al economiei ci de (încă actual) președinte al Uniunii Armenilor din România, a publicării unei cărți în cuprinsul căreia sînt ponegrit și calomniat pe parcursul unui întreg capitol de peste 40 de pagini ce-mi este „dedicat” (Memorialistică II, de Gabriel Diradurian, capitolul 19). Am scris despre aceasta pe larg într-o precedentă scrisoare deschisă (consultabilă pe siturile indicate mai jos).
  Cum Asymetria a publicat deja pe aceasta tema ne facem datoria de ziaristi prin tinerea la curent a cititorilor nostri cu urmarile aceste polemici.

  Scris de asymetria on Wednesday, May 28 @ 19:34:08 CEST (3131 citiri)
  Citeste mai mult... | 4556 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Gabriel CATALAN. BOR sub impactul sovietizarii

  Gabriel CATALAN Biserica Ortodoxă Română și teologia ortodoxă românească sub impactul sovietizării în anii 1947-1955
  Deși pentru unii (creștin-ortodocși, mai ales) poate părea greu de crezut, chiar și în acest domeniu s-a resimțit din plin malefica influență a marxism-leninismului și a stalinismului, îndeosebi în contextul impunerii de către comuniștii români și sovietici, încă din anii 1947-1948/1949, a unei noi legislații în domeniul ecleziastic prin care statul-partid își subordona și controla extrem de strict toate cultele religioase și, în primul rând, cel ortodox, majoritar, limitându-i atribuțiile aproape exclusiv la nivelul ritualului și doar în cadrul edificiilor de cult, înlocuindu-i parțial ierarhia prin pensionări și retrageri forțate, numiri și epurări pe motive politice, impunându-i ca membri majoritari ai adunărilor bisericești elective din toată țara și de la toate nivelurile pe activiștii și demnitarii comuniști și pe politicienii aliați lor, scăzându-i drastic numărul de prelați, profesori, publicații, seminarii și facultăți/institute teologice, reciclându-i constant din punct de vedere ideologic clerul de toate categoriile și chiar forțându-l prin teroare și demagogie să devină parte a aparatului de propagandă comunistă (individual ori colectiv, în cadrul institutelor și seminariilor teologice ori a unor organizații și asociații pro-comuniste precum Uniunea Preoților Democrați, Asociația Română pentru strângerea legăturilor cu Uniunea Sovietică – ARLUS, Partidul Național Popular, Frontul Plugarilor, comitetele de luptă pentru pace – CLP etc), confiscându-i o parte dintre proprietăți și bunuri (întreprinderile productive, acțiunile, școlile, grădinițele, spitalele, azilele, orfelinatele, unele cămine, case, terenuri, biblioteci și arhive), supraveghind permanent loialitatea clericilor ortodocși și, nu în ultimul rând, bineînțeles, răsplătind-o cu avantaje, favoruri, privilegii, bunuri și foloase materiale substanțiale, proporționale cu rangul bisericesc și serviciile aduse „cauzei” comuniste (de exemplu, contribuția la desființarea și persecuția contra Bisericii Unite cu Roma a adus mari oportunități majorității clericilor ortodocși, mai ales arhiereilor, care au preluat în mod abuziv, în cârdășie cu autoritățile comuniste, cea mai mare parte din proprietățile greco-catolice, inclusiv toate lăcașurile de cult; în mod similar, dar la proporții mai reduse, s-a petrecut persecuția împotriva stiliștilor și a „sectanților” neo-protestanți).

  Continuarea acestui studiu, documentele anexe, notele explicative se pot citi la adresa următoare. http://arhiva-romanilor.blogspot.com/2013/07/gabriel-catalan-biserica-ortodoxa_5261.htmlSegmentarea e necesară din motive tehnice, notele de subsol nefiind acceptate și operaționale în această versiune a sitului nsotru, cu limitări inerente. Editorul

  Nota: http://arhiva-romanilor.blogspot.com/2013/07/gabriel-catalan-biserica-ortodoxa_5261.html
  Scris de asymetria on Friday, October 25 @ 16:41:57 CEST (2789 citiri)
  Citeste mai mult... | 62973 bytes in plus | Scor: 3

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Din istoria Sigurantei Generale în Basarabia (1918-1940).

  La hotarul românesc al Europei.
  Din istoria Siguranței Generale în Basarabia (1918-1940).
  Notă introductivă.

  Mult studiata perioadă interbelică a Istoriei românilor, mai continuă să atragă atenția istoricilor și a celor interesați de trecut. Acest interes este alimentat de descoperirea a noi și noi documente de arhivă (mai ales acum, când accesul la documente este mai liber), care varsă, de fiecare dată, o nouă lumină asupra trecutului și scoate la iveală subiecte inedite, care provoacă la o nouă cercetare. Cercetarea activității Siguranței din Basarabia, ne-a arătat complexitatea acestui subiect, care oferă investigațiilor științifice resurse inepuizabile. De aceia, concluziile studiului, la care am ajuns, bazate pe documente de arhivă (în mare parte inedite), constituie rodul muncii dintr-o primă etapă de cercetare, care ne obligă la continuarea investigațiilor. Studiul de față, este un prin pas, în aportul nostru adus cunoașterii trecutului interbelic al României. Pavel Moraru
  Introducere.
  Nistrul nu este numai o frontieră care separă două popoare, nu este numai o linie de demarcare a două state; Nistrul este hotarul care separă două lumi și două concepții de viațăa”, iar Basarabia „este fereastra deschisă prin care Internaționala a III-a își întinde arma încărcată spre inima Europei”.
  Gheorghe Tătărescu, Mărturii pentru istorie. Ed. Enciclopedică, București, 1996, pp. 104-108.

  Prăbușirea regimului comunist, a dus după sine la prăbușirea tuturor miturilor și falsurilor din istoria națională și universală, create de acesta. Desecretizarea arhivelor a dat posibilitatea revizuirii istoriei și tratării nepărtinitoare a acesteia. De rând cu combaterea clișeelor, adânc înrădăcinate în mentalitatea societății post-comuniste, în atenția cercetării istorice au intrat un șir de subiecte inedite din trecutul nu prea îndepărtat, referitoare la perioada interbelică, la cea a Războiului II Mondial, precum și la perioada postbelică. De un interes aparte este activitatea Siguranței în Basarabia, mai puțin cunoscută, dar care, ca și în restul țării, a ținut de monitorizarea vieții social-politice și de combaterea agenților curentelor subversive, mai ales a celor comuniști. Desigur că, în acest context, deosebit de interesante/importante sunt „buletinele informative” – importantă sursă de informații – în privința diferitelor probleme, care, analizate științific, ne pot relata de mai toate aspectele vieții interbelice românești. în ultimul timp, s-au scris tot mai mult lucrări (mai cu seamă, privind mișcarea subversivă comunistă), care, într-o măsură mai mare sau mai mică, au reflectat activitatea Siguranței.i Autorii acestora, în baza investigațiilor de arhivă, au prezentat diverse fapte și probleme din trecut, unele dintre care șochează, sunt incredibile, dar adevărate! Cercetările de arhivă scot la iveală noi și noi fapte cu totul inedite. în această lucrare, am încercat, în limita posibilităților și a accesului pe care l-am avut la documentele de arhivă (o bună parte din ele, mai cu seamă „dosarele personale”, continuă să fie secrete), să reconstituim doar unele aspecte din activitatea Siguranței în Basarabia, care mai ascunde o multitudine de subiecte interesante. Autorul, Sibiu, 17 februarie 2008
  Chestiunea rolului evreilor, a unor evrei, în instalarea și impunerea și menținerea violentă a comunismului în România și Basarabia nu este o chestiune de statistică și nici de demografie, ci de sociologie, ideologie și politică.
  Nu cifrele contează ci rolul social pe care l-au cucerit sau care li s-a distribuit în cadrul procesului de comunizare a României și a Europei de Est, adică de colonizare imperială sovietică. De la statistici va trebui să se treacă la analiza rolurilor concrete.
  Numai pe această cale se va ajunge la o concluzie temeinică și realistă, lipsită de violențe și revendicări umflate, dar cu o perspectivă justițiară clară, la capătul căreia va trebui să se pună și chestiunea simplă a emigrării unora din responsabilii dezastrelor generate de comunism, spre teritoriile de refugiu pentru torționari comuniști, care au fost Israelul, Germania, Statele Unite ale Americii. Dacă se mai caută și denunță torționarii din lagărele naziste, pentru a dovedi că mai există criminali supraviețuitori, pentru a-i pedepsi, de ce nu s-ar face același lucru cu torționarii sau cu ordonatorii și responsabilii crimelor din lagărele comuniste, români, unguri, ucrainieni, țigani, evrei și de alte naționalități?
  Cercetarea istorică și sociologică nu se mai poate menține la afirmații globale, la cifre, la invective cu iz rasist și la analize în suc propriu, fără integrarea cercetării în eforturi comparatiste istorice, demografice, psiho-sociologice, economice.
  Problemă prea importantă, care nu se poate lăsa pe seama mercenarilor sau evreilor (prin firea lucrurilor acești abordând subiectul dintr-o perspectivă comunitară și holocaustică), este momentul de a se aprofunda cercetarea în arhivele românești sau străine, depozite documentare care oferă, în ciuda epurării, devalizării lor sau a distrugerilor întâmplătoare, destule documente pentru limpezirea raporturilor românilor cu evreii. Știm că este așa. Noi am văzut și cercetat asemenea documente, doar ca demersuri derivate din interesul central pentru epurarea cărților și pentru cenzură după 1944.
  Pentru Rusia, efortul lui Alexandr Soljenițîn a rodit în cele două volume Două secole împreună. în ciuda evidentului blocaj și boicot la care a fost supus studiul laureatului premiului Nobel pentru literatură, cartea își face drum, este tradusă și citită, chiar dacă presa nu dă semne că ar fi luat cunoștință existența ei. Subiectul nu mai poate fi tabuizat, controlul presei vizibile de către diversele lobbyuri invizibile nu poate fi total, cum ar fi fost pe vremea dictaturilor de ambe fețe.
  Pentru România, bibliografia importantă este aproape exclusiv opera unor autori evrei, istoricii români (cu excepția lui Dinu C. Giurescu sau Gheorghe Buzatu), nu fac decât să colporteze informațiile primilor. Aceste informații nu sunt false ci sunt uneori deformate continuu, prin eliminarea sau înlocuirea unor cuvinte cheie. De pildă, se folosesc sistematic expresii ca deportare sau exterminare și niciodată expresia folosită în epocă, colonizare, pentru a numi deplasarea (evident forțată și prost organizată) cu efecte tragice, distructive, a unor mase de evrei din Basarabia și Bucovina spre teritorii fost sovietice, din estul României, precum Transnistria.
  Se omite precizare, nu din ignoranță ci din nevoie propagandistice, că majoritatea acestor evrei erau cetățeni străini, sovietici, al unui stat cu care România se afla în război (așa au fost tratați, prin internarea în lagăre, japonezii în America) că teritoriile spre care erau deplasați evreii așkenazi sau kazari (idișofoni, polonofoni și rusofoni), fuseseră, la origine, locurile lor de baștină, în cadrul Imperiului țarist, teritorii dinspre care evreii se deplasaseră spre Vest în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, adică spre Moldova, spre România. Este una dintre cele mai importante migrații ilegale de la finele acelui secol, care a modificat brutal și periculos pentru etnia a cărui teritoriu era invadat, adică pentru români, echilibrul demografic și economic al zonei.
  Nu e vorba, deci, de a motiva orgolios și egocentric crimele, abuzurile sau represaliile de orice fel, dacă sunt executate de ai nostri, dimpotrivă, e vorba de a stabili vinovățiile reale și pricinile împletirii greșelilor, iluziilor, naivităților și oportunismelor locale, de toate culorile, cu vocațiile coloniale ale executanților, români sau străini, printre care, unii, care au intrat cu picioarele și bâtele în trupsufletul băștinașilor, localnicilor, ca și cum ar fi fost vorba de teritorii cucerite, unde comandanții invadatori răsplătesc soldații cu dreptul la jaf, la viol și la umilirea și uciderea semenilor, nepedepsite.
  Și așa mai departe.
  Dan Culcer
  i. Gh. Buzatu, Românii în Arhivele Kremlinului. Ed. „Univers enciclopedic”, București, 1996; M. Cojoc, M. Cojoc, Propagandă, contrapropagandă și interesele străine la Dunăre și Marea Neagră (1919-1939), Ed. Universității din București, București, 2003, http://www.unibuc.ro/ebooks/istorie.htm; Al. Popescu, Academia secretelor. Intelectualii și spionajul. O istorie universala. Ed. „Meronia”, București, 2006; L. Rotari, Mișcarea subversivă din Basarabia în anii 1918-1924. Ed. Enciclopedică, București, 2004; Fl. N. Șinca, Din istoria Poliției Române, vol. I - între onoare și obediență. Cu o prefață a academicianului Florin Constantiniu. Tipografia „RCR Print”, București, 2006. http://www.c-cultural.ro/biblioteca%20virtuala/proza/florin%20sinca/; P. Ștefănescu, Istoria serviciilor secrete românești. Ed. „Divers Pres”, București, 1994; S. Tănase, Clienții lu` tanti Varvara. Istorii clandestine. Ed. „Humanitas”, București, 2005.
  Scris de asymetria on Saturday, February 11 @ 20:03:29 CET (8083 citiri)
  Citeste mai mult... | 68040 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (XI)


  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  Bibliografie și Note. Final
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 19:14:23 CET (2470 citiri)
  Citeste mai mult... | 52304 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (X)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  AUTOR
  Pavel Moraru născut la 5 noiembrie 1975, la Olănești, jud. Tighina, Republica Moldova. Absolvent al Facultății de Istorie a Universității de Stat din Moldova, Chișinău (1992-1997). Doctor în istorie al Universității din București (1997-2001). Cercetător științific superior al Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei (2003-2007); cercetător științific superior și șef al Laboratorului de cercetări științifice aplicative din cadrul Institutului de Formare Profesională Continuă și Cercetări Științifice Aplicative al Academiei „Ștefan cel Mare” a M.A.I., Chișinău (2002-2004; 2006); profesor de istorie la Liceul de cadeți „Sf. Gheorghe” al Academiei „Ștefan cel Mare” a M.A.I. (2004-2006); profesor la Facultatea de Drept a Academiei „Ștefan cel Mare” a M.A.I., curs special – „Istoria organelor polițienești” (2005-2006); secretar științific al Senatului Academiei „Ștefan cel Mare” a M.A.I. (2004-2006). Cercetător principal III în cadrul Institutului Național pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române (2007-...); lector la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu (2007-...).
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 18:53:02 CET (3196 citiri)
  Citeste mai mult... | 66014 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski(IX). Bibliografie


  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).

  Planul lucrării:
  Lista abrevierilor utilizate.
  Introducere.
  Capitolul I: Structurile de securitate sovietice din Basarabia, în primul an de ocupație (1940/1941).
  Instalarea organelor N.K.V.D. în Basarabia ocupată. Organizare și reorganizare.
  Activități de anihilare a „elementelor contrarevoluționare”.
  N.K.V.D.-ul R.S.S.M. în timpul operațiunii de repatriere a germanilor basarabeni în Reich-ul german.
  Organizarea acțiunii informative sovietice privind situația din România.
  Executarea operațiunii de deportare a basarabenilor în Siberia (iunie 1941).
  Capitolul II: N.K.V.D.-ul moldovenesc în timpul Războiului germano-sovietic.
  2.1. Evacuarea autorităților sovietice din Basarabia.
  2.2. Organizarea acțiunilor de diversiune în teritoriul părăsit.
  Capitolul III: Organele securității moldovenești de la „eliberarea” din 1944 și până la procesul de destalinizare.
  3.1. Reinstaurarea autorităților sovietice în Basarabia. Organele securității statului și ale afacerilor interne în anii postbelici.
  3.2. Lupta cu rezistența anticomunistă basarabeană.
  3.3. Acțiuni de anihilare a Bisericii Ortodoxe și a asociațiilor religioase.
  3.4. Activități de combatere a spionajului inamic în R.S.S.M.
  3.5. Organizarea și executarea operațiunilor de deportare a basarabenilor în regiunile îndepărtate ale U.R.S.S.
  3.6. Organele de securitate și ale afacerilor interne din R.S.S.M. în timpul procesului de destalinizare.
  Capitolul IV: Activitățile K.G.B.-M.A.I. din perioada destinderii hrușcioviste și a stagnării brejneviste.
  4.1. Organele de securitate și ale afacerilor interne din R.S.S. Moldovenești în anii `60-`70.
  4.2. Combaterea „naționalismului moldovenesc” și a manifestărilor antisovietice în timpul lui N. Hrușciov.
  4.3. Prigonirea credincioșilor.
  4.4. Lupta cu disidența și „naționalismul moldovenesc” în perioada lui L. Brejnev.
  Capitolul V: K.G.B.-ul R.S.S.M. de la „perestroikă” și până la prăbușirea regimului comunist.
  5.1. Situația din Uniunea Sovietică în a doua jumătate a anilor `80. Mișcarea de emancipare națională a românilor basarabeni și separatismul din sudul și estul R.S.S.M.
  5.2. Structura organelor K.G.B. al R.S.S.M și combaterea disidenței politice.
  5.3. Activități în domeniul spionajului extern.
  5.4. Organele moldovenești de securitate de la suveranitatea și până la independența Republicii Moldova.
  5.5. Arhiva K.G.B. al R.S.S.M. – o problemă controversată de actualitate.
  Fișe biografice.
  Bibliografie.
  LISTA ABREVIERILOR UTILIZATE
  A.N.I.C., Buc. – Arhivele Naționale Istorice Centrale, București
  A.N.R.M., Chșn. – Arhiva Națională a Republicii Moldova, Chișinău
  C.C. – Comitetul Central
  C.C.P. – Consiliul Comisarilor Poporului
  C.C. al. P.C. (b) – Comitetul Central al Partidului Comunist bolșevic
  C.C. al P.C.U.S. – Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice
  C.C. al U.T.L.C. – Comitetul Central al Uniunii Tineretului Leninist-Comsomolist
  CEKA – vezi V.C.K.B.K.S.
  C.I.A. – Agenția Centrală de Informații (Central Intelligence Agency)
  com. – comuna
  C.S.S. R.M. – Consiliul Suprem de Securitate al Republicii Moldova
  D.G.S.P. – Direcția Generală a Securității Poporului
  D.G.S.S. – Direcția Generală a Securității Statului
  G.P.U. – Direcția Politică de Stat (Г.П.У. – Государственное Политическое Управление)
  G.R.U. – Direcția Generală de Informații al Marelui Stat Major al Armatei sovietice (ruse) – serviciu de informații militare sovietic (rusesc) (Г.Р.У. – Главное Разведывательное Управление)
  G.U.G.B. – Direcția Generală a Securității Statului (Г.У.Г.Б. – Главное Управление Государственной Безопасности) Gulag – Direcția Generală a Lagărelor (ГУЛАГ – Главное Управление Лагерей)
  jud. – județ
  K.G.B. – Comitetul Securității Statului (К.Г.Б. – Комитет Государственной Безопасности)
  km. – kilometru
  M.A.E. – Ministerul Afacerilor Externe
  M.A.I. – Ministerul Afacerilor Interne
  M.C.G. – Marele Cartier General
  M.G.B. – Ministerul Securității Statului (М.Г.Б. – Министерство Госсударственной Безопасности)
  M.S.N. al R.M. – Ministerul Securității Naționale al Republicii Moldova
  M.St.Major – Marele Stat Major
  n.a. – nota autorului
  N.K.G.B. – Comisariatul Poporului al Securității Statului (Н.К.Г.Б. – Народный Коммисариат Государственной Безопасности)
  N.K.V.D. – Comisariatul Poporului al Afacerilor Interne (Н.К.В.Д. – Народный Коммисариат Внутренних Дел) nr. – număr
  O.B.H.S.S. – Secția pentru Lupta cu Furturile din Proprietatea Socialistă (О.Б.Х.С.С. – Отдел по Борьбе с Хищениями Социалистической Собственности)
  O.G.P.U. – Direcția Politică Unificată de Stat (О.Г.П.У. – Объединённое Госсударственное Политическое Управление) P.C. (b.) – Partidul Comunist bolșevic
  P.C.M. – Partidul Comunist al Moldovei
  P.C.R. – Partidul Comunist Român
  P.C.U.S. – Partidul Comunist al Uniunii Sovietice
  R.A.S.S.M. – Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească
  R.M.N. – republica moldovenească nistreană; în limba rusă, П.М.Р. (P.M.R.) – Приднестровская Молдавская Республика R.S.S.M. – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească
  R.S.S.M.N. – Republica Sovietică Socialistă Moldovenească Nistreană
  R.S.S.U. – Republica Sovietică Socialistă Ucrainească
  Razvedupr – Direcția de spionaj a Armatei roșii (Разведупр – Разведывательное Управление)
  S.I.S. al R.M. – Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova
  S.S. – subdiviziuni ale Partidului Nazist de pază și represiune (Schutz-Staffeln)
  S.S.I. – Serviciul Special de Informații
  SMERȘ – Direcția Generală de contrainformații militare din cadrul Comisariatului Poporului al Apărării al U.R.S.S. (СМЕРШ de la aglutinarea cuvintelor Смерть шпионам – „moarte spionilor”)
  str. – strada
  S.U.A. – Statele Unite ale Americei
  U.R.S.S. – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
  U.T.L.C. – Uniunea Tineretului Leninist-Comsomolist
  V.C.K.B.K.S. – Comisia Extraordinară a întregii Rusii pentru Combaterea Contrarevoluției și Sabotajului (В.Ч.К.Б.К.С. – Всероссийская Черезвычайная Комисия по Борьбе с Контрреволюцией и Саботажем)
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 18:28:01 CET (2516 citiri)
  Citeste mai mult... | 75012 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (VIII)


  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).

  Scrierea unei istorii fundamentale a serviciilor speciale din R.S.S.M., în mare măsură, s-ar putea face în baza documentelor existente în arhivele de la Chișinău, numai că accesul la unele din ele, în mod inexplicabil (căci legislația în vigoare permite), este îngrădit.
  Evenimentele referitoare la istoria N.K.V.D.-ului moldovenesc din perioada 1940/1941 ar putea fi în parte reconstituite în baza documentelor elaborate de către serviciile speciale românești, care se păstrează în Arhiva Națională a Republicii Moldova din Chișinău (fond 706, fond 680). Acestea ar putea fi completate de documentele sovietice din Arhiva organizațiilor social-politice a Republicii Moldova (A.O.S.P. a R.M.), fosta arhivă a Partidului Comunist al Moldovei, în care la moment există 530 de fonduri, cu un număr total de 540.000 de dosare.
  Documente referitoare la activitatea N.K.V.D. al R.S.S. Moldovenești se află și în Arhiva Ministerului de Interne al Republicii Moldova (fond 16, inventarele 1, 2, 3, 4, 5, 6).
  De asemenea, cele mai importante documente ale N.K.V.D.-N.K.G.B.-M.G.B.-K.G.B. ale R.S.S. Moldovenești, se află în arhiva actuală a Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova.
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 18:13:46 CET (3395 citiri)
  Citeste mai mult... | 63365 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (VII)


  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991). în R.S.S.M., elita politică și industrială rusofonă, mai cu seamă cea din stânga Nistrului, a început lupta împotriva restructurării (adică, împotriva creșterii puterii nomenclaturii republicane, considerând că adevărații stăpâni se află la Moscova), sub lozinca „apărării intereselor populației rusofone a R.S.S.M.”, criticând cu vehemență proiectele de lege privind limba moldovenească (română). Anume cei ce se împotriveau restructurării, au contribuit la radicalizarea mișcării de emancipare națională a românilor-moldoveni și apoi, a ieșirii Republicii Moldova din componența U.R.S.S. Ca răspuns la acțiunile „radicale” ale „fronturilor populare”, aceștia (mai exact, K.G.B.-ul cu ajutorul acestora), au constituit „interfront”-uri în republicile cu „risc sporit”, inclusiv în R.S.S. Moldovenească.
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 18:02:14 CET (2606 citiri)
  Citeste mai mult... | 63221 bytes in plus | Scor: 5

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (VI)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  «în această perioadă, grație liberalizării regimului de la Kremlin, „cortina de fier” s-a întredeschis. Au avut loc primele vizite ale cetățenilor sovietici în străinătate, în special în țările „lagărului socialist”. însă, orice delegație (formată chiar din persoane de încredere – membri de partid) era în mod obligatoriu „însoțită” de un securist.» 
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 17:38:29 CET (2703 citiri)
  Citeste mai mult... | 62213 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (V)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  Efectivul adus pentru executarea operațiunii, avea deja experiența necesară în tehnica strămutărilor și, neavând vreo legătură cu locuitorii acestor teritorii, putea acționa nemilos împotriva deportaților. 
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 17:28:06 CET (2080 citiri)
  Citeste mai mult... | 62396 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: PAvel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (IV)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  Comisia Română pentru aplicarea Armistițiului informa că, în perioada 23 august 1944 – 30 septembrie 1946, au fost „repatriați” 38.352 de basarabeni, 8.198 de bucovineni și 9.900 de români de la est Nistru, deci un total de 56.450 persoane.
  Potrivit unor surse, „ultimul tren pornit cu așa-zișii «cetățeni sovietici» a fost al 33-lea”. însă, „au mai fost și vapoare care au dus pe «repatriații» din județele de-a lungul Dunării”.
  Mii de basarabeni și bucovineni, sub pretextul că sunt „cetățeni sovietici”, au fost „repatriați” în U.R.S.S., doar ca forță de muncă necesară regimului de la Kremlin. Urmau pentru ei anii grei de îndurare a situației de indezirabili.
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 17:15:23 CET (3086 citiri)
  Citeste mai mult... | 62868 bytes in plus | Scor: 5

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (III)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  Discursul lui Hrușciov a produs o adevărată revoluție în mentalitatea omului sovietic și a dus, în general, la liberalizarea vieții social-politice. Organele de securitate, direct implicate în executarea represiunilor politice, erau asociate cu trecutul și disprețuite de opinia publică. Șeful securității moldovenești era acuzat de „arestări și represalii neîntemeiate, nelegitime”, de executarea deportărilor în masă. Toate acțiunile guvernării se concentrau spre căutarea „țapilor ispășitori”, care să răspundă pentru represiunile din timpul regimului comunist-stalinist.

  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 17:01:46 CET (2059 citiri)
  Citeste mai mult... | 61955 bytes in plus | Scor: 0

  Historia oculta Istorie recenta: Pavel Moraru. Basarabia sub urmasii lui Felix Dzerjinski (II)

  Basarabia sub urmașii lui Felix Dzerjinski: organele securității statului în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească (1940-1991).
  Din primele luni de activitate, N. Sazîkin, șeful N.K.V.D. din R.S.S.M., s-a convins că, „eliberarea” Basarabiei nu a fost dorită de locuitorii ei și erau prea multe elemente ostile regimului sovietic. Practic, marea majoritate a populației trebuia reeducată, trecută rapid la un alt mod de viață și gândire. Și acest lucru nu era ușor de realizat. Trebuiau luate măsuri radicale. El era ferm convins că, Basarabia constituie un focar periculos al antisovietismului, de aceea, în dese rânduri, a intervenit la autoritățile centrale de la Moscova, pentru a fi luate „într-adevăr măsuri drastice” în lupta cu elementele periculoase.
  Scris de asymetria on Thursday, February 09 @ 16:49:00 CET (1980 citiri)
  Citeste mai mult... | 62432 bytes in plus | Scor: 0


  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 7

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 2.81 Seconds