Asymetria - revue roumaine de culture, critique et imagination

Modules

 • Home
 • Arhive
 • AutoTheme
 • AvantGo
 • Avertizari
 • Conținuturi
 • Submit_News
 • Surveys
 • Top
 • Topics

 • Who's Online

  Exista in mod curent, 53 gazda(e) si 0 membri online.

  Sunteti utilizator anonim. Va puteti inregistra gratuit dand click aici

  Cautare în labirint
  Languages

  Select Interface Language:


  Geopolitica: Adrian Dolghi. Impunerea modelului sovietic al învatamântului istori
  Scris la Saturday, October 08 @ 10:27:31 CEST de catre asymetria
  Geopolitica   Adrian Dolghi. Impunerea modelului sovietic al învățământului istoric superior în R.A.S.S.M și R.S.S Moldovenească (1930-1954). Partea a II-a

  Dans cet article on analyse le procès de l'institutionnalisation de la formation historique supérieure en RSSM. On met en relief les buts de l'implementations du modèle soviétique de la formation historique supérieure. On a apporté les preuves de l'intervention grossière du parti-Etat dans l’activité didactico-scientifique des écoles supérieures.

  Par le prisme des procès de l'institutionnalisation de la formation historique supérieure on découvre la politique antinationale de l'état soviétique en Moldavie.


  Planul de admitere la institutul Pedagogic din Bălți în anul 1953/1954 era la Secția Istorie de 25 de persoane[115]. în total după înmatriculare la institut la Secția Istorie (din anul 1953) erau 60 de studenți dintre care 41 erau moldoveni, 3 ruși, 13 ucraineni, 10 evrei. După apartenența la partid 1 membru al PC, 53 comsomoliști, 6 fără apartenență politică [116].

  Lipsa cadrelor de înaltă calificare cât și numărul relativ mic al studenților de la Facultățile de Istorie a Institutului Pedagogic din Tiraspol și a celui din Bălți (în anul de studii 1949-1950 au fost planificate 50 de locuri la Facultatea de Istorie a Institutului Pedagogic din Tiraspol dar abia de s-a putut acumula 20 de studenți [117]) a dus ca Facultățile de istorie de la Institutele de învățători din RSSM să fie transferate la IPC. în anul de studii 1953-1954, până la transferarea facultăților (secțiilor) de istorie la IPC, contingentul de studenți la institutele de învățători și pedagogice din RSSM era următorul: IPC – 119 studenți; Institutul Pedagogic din Tiraspol – 50; Institutul Pedagogic din Bălți – 60; Institutul de învățători din Soroca -75 [118]. Numărul studenților la Secția Istorie a Facultății de Istorie și Filologie de la IPC a crescut considerabil pe seama studenților transferați de la institutele din Tiraspol și Bălți. Aceștia nu puteau fi transferați și la universitate întrucât studiau după programele institutelor de învățători cu doi ani de studii, iar programa de studii de la USC era pentru cinci ani.

  Impunerea modelului sovietic al învățământului istoric superior în RASSM și RSSM a avut drept scopuri principale încadrarea sistemului politic și educațional din republicile noi create în cel sovietic, motivarea teoretică a anexiunilor și crimelor făcute, atragerea populației autohtone de partea regimului comunist, constituirea prin ideologizare și propagandă a unei mase largi a populației loiale regimului pe o durată îndelungată de timp, ștergerea identității naționale a românilor basarabeni și crearea „poporului sovietic”.

  Modelul sovietic al învățământului istoric superior instituit în RSSM a avut un caracter antinațional. Acest lucru este dovedit de componența națională a corpului didactic și studențesc, care în primii ani de după război, era constituit în cea mai mare parte din reprezentanți ai minorităților naționale, deoarece populația autohtonă reprezentau, în viziunea oficialităților, un pericol pentru puterea sovietică ea fiind o perioadă de timp sub „ocupația germano-română”.

  NOTE:

  [1] Cozma V., Istoria Universității de Stat din Moldova (1946-1996). - Chișinău, 1996. p. 217-256.

  [2] Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), - Chișinău, -2000, p. 44-50, 81-126. 184-190,

  [3] Țurcanu I, Istoricitatea istoriografiei: observații asupra scrisului istoric basarabean -Chișinău, 2004, pag. 9.

  [4] Moraru, Anton, Știința istorică în contextul intereselor politice. -Pontos. Chișinău, 2003.

  [5] Wilhelmus Petrus Van Meurs. Chestiunea Basarabiei în Istoriografia Comunistă. Chișinău: editura Arc, 1996.

  [6] Ibidem, p.20

  [7] Burlacu Valentin. Propaganda Cultural - Educativă în Modelarea conștiinței și mentalității populației RSSM (1944-1950). // Destin Românesc. Revistă trimestrială de istorie și cultură, Chișinău - București. Nr. 2 / 2003. p. 80-91.

  [8] Burlacu Valentin. Instituțiile cultural educative din R.S.S. Moldovenească - instrument de rusificare (1944-1950). // Destin Românesc. Revistă trimestrială de istorie și culrură, Chișinău - București. Nr. 2 / 2002. p. 73-85..

  [9] Eremia, Maria, Facultatea de Istorie din cadrul Institutului Pedaggogic Moldovenesc (1941-1944) // Conferința corpului didactico-științific “Bilanțul Activității științifice a USM pe anii 1998/99”, 27 septembrie – 2 octombrie 2000, rezumatele comunicărilor, științe socio-umane, Chișinău – 2000. p. 294.

  [10] Eremia, Maria. Rolul ideologiei marxist-leniniste în pregătirea cadrelor istorice în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. // Analele științifice ale Universității de Stat din Moldova. Seria „Științe socio-umane”. -Chișinău, 1999. p. 215-218.

  [11] Moraru Anton. Istoria Românilor. Basarabia și Transnistria (1812-1993) – Chișinău:Editura „universul”, 1995. p. 283.

  [12] Ibidem.

  [13] Ibidem.

  [14] Бокхашер М.Н. Молдавия. – Москва: Госиздат,1926, с.46. Citat după: Fruntașu, Iulian, O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002) – ed. 1. Cartier, 2002. p.147.

  [15] Fruntașu, Iulian, O istorie etnopolitică a Basarabiei (1812-2002) – ed. 1. Cartier, 2002. p.147.

  [16] Ibidem, p.292.

  [17] Бырка Г. И. Подготовка кадоров высшей и средней квалификаций в МССР.- Кишинев, 1981, с. 10.

  [18] Тираспольский Государственный Педогогический Институт имени Т. Г. Шевченко, -Кишинев, 1980, с. 3.; Первенец высшей школы Молдавий // Советская Молдавия. 5 октября, 1980.

  [19] Arhiva Organizațiilor Social Politice a Republicii Moldova (AOSP RM), F.51, inv. 7. d.317. f. 23-29

  [20] Ibidem, inv. 5. d.544, f.6.

  [21] Тираспольский Государственный Педагогический Институт имени Т. Г. Шевченко, -Кишинев, 1980, с. 12,

  [22] Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), - Chișinău, -2000, p. 7.

  [23] Ibidem. p. 44.

  [24] Arhiva Națională a Republicii Moldova (AN RM), F.2991, inv.9a, d.87. f.9.

  [25] Ibidem, inv.5, d.2. f.14.

  [26] Ibidem.

  [27] Maria Eremia, Facultatea de Istorie din cadrul Institutului Pedagogic Moldovenesc (1941-1944). p. 294.

  [28] Ibidem, p. 294.

  [29] Ibidem. p. 295.

  [30] Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), - Chișinău, -2000, p. 7.

  [31] AN RM, F.2991, inv.5, d.2. f.154-155.

  [32] Ibidem, d.6. f.76.

  [33] Бырка Г. И. Op.cit., p.25.

  [34] Очерки истории Коммунистической Партии Молдавии. Кишинев, 1964. с.276.

  [35] Постоновление СНК СССР О мероприятиях по улучшению массово-политической и культурной работы и востоновлению учереждений народного просвещения и здравоохранения в районах МССР, освобожденных от немецко.румынских оккупантов // Коллективизация крестьянских хозяйств в правобережных районах Молдавской СССР. Сб. документов. Кишинев, 1969, с.81.

  [36] AOSP RM, F.51, inv.2, d.37, f.85.

  [37] Ibidem, d.2, f.36-40.

  [38] Ibidem.

  [39] Ibidem, d.147, f.115-120.

  [40] Ibidem.

  [41] Ibidem.

  [42] Ibidem.

  [43] Ibidem, inv.3, d.267, f.16.

  [44] Ibidem.

  [45] Постановление СНК СССР О мероприятиях по улучшению массово-политической и культурной работы и восстановлению учреждений народного просвещения и здравоохранения в районах МССР, освобожденных от немецко-румынских оккупантов // Коллективизация...1969, с.81.

  [46] AOSP RM, F.51, inv.2. d.146, f.1.

  [47] AN RM, F.2991, inv.5, d.6. f.76.; Бырка Г. И. Op.cit., p.27.

  [48] AOSP RM, F.51, inv.2, d.146, f.6.

  [49] AN RM, F.3143, inv.1. d.3, f.1.

  [50] Ibidem, F.2991, inv.9a, d.87, f.9-10.

  [51] AOSP RM, F.51, inv.2. d.147, f.81-84.

  [52] AN RM, F.2991, inv.5, d.6. f.76; Ibidem, d.2, f.202.

  [53] Ibidem, inv.9a, d.87. f.10.

  [54] Ibidem, F.3143, inv.1. d.3, f.1-2.

  [55] Ibidem, F.2991, inv.5, d.11. f.223.

  [56] AN RM, F.3143, inv.1, d.7, f.1.

  [57] Ibidem, d.3, f.1.

  [58] AOSP RM, F.51, inv. 9. d.314, f. 27.

  [59] Ibidem, F.51, inv. 7. d. 314, f. 89-90.

  [60] AN RM, F.2991, inv.9a, d.87, f.9-10.

  [61] Ibidem, F.1961, inv.1, d.9, f.22-23.

  [62] AOSP RM, F.51, inv.8, d.38, f. 20-27

  [63] Ibidem, F.51, inv.8, d.787, f. 123.

  [64] Бырка Г. И., Op. cit, p. 44.

  [65] Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), p. 45.

  [66] Ibidem, p. 48.

  [67] AN RM, F.1961, inv.1, d.292, f.11-36.

  [68] Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău (1940-2000), p. 48.

  [69] Cozma V. Op. Cit., P. 217.

  [70] Ibidem, p. 218.

  [71] AOSP RM, F.51, inv.2, d.147, f.55-57.

  [72] Ibidem, d.150, f.17-18.

  [73] AN RM, F.2991, inv.5, d.6, f.76.

  [74] AOSP RM, F.5, inv.3, d.267, f.1-2.

  [75] AN RM, F.2991, inv.5, d.16, f.1-15.

  [76] Ibidem, F.3143, inv.1, d.1, f.53-verso.

  [77] Ibidem, F.2991, inv.5, d.16, f.1-15.

  [78] Ibidem.

  [79] Ibidem, d.26, f.170.

  [80] Ibidem, d.57. f. 2.

  [81] Ibidem, d.26, f.170-172.

  [82] Ibidem, F.3143, inv.1, d.7, f.2-3.

  [83] AOSP, F.51, inv. 9. d. 314, f. 6.

  [84] ANRM, F.2991, inv.5, d.57, f. 3.

  [85] AN RM, F.2991, inv.5, d.94, f.53.

  [86] ANRM, F.1961, inv.1, d.148, f.13, 16.

  [87] Ibidem.

  [88] AOSP RM, F.51, inv 8, d.38, f. 20-27

  [89] AN RM, F.1961, inv.1, d.128, f.9-10, 25.

  [90] Ibidem, f.9-10.

  [91] Ibidem, f.26

  [92] Cozma V., Op. Cit., p.

  [93] Ibidem, p. 231.

  [94] Ibidem.

  [95] Ibidem, p.111.

  [96] AOSP RM, F.51, inv 2, d.147, f.30.

  [97] AN RM, F.1961, inv.1, d.6, f.37.

  [98] AOSP RM, F.51, inv.3, d.267, f.27.

  [99] Ibidem, f.29.

  [100] AN RM, F.3143, inv.1, d.3, f.1-2.

  [101] Ibidem, d.2, f.13.

  [102] Ibidem, F.2991, inv.5, d.15, f.120.

  [103] Постановление №638. «Об установление платности обучения в старших классах средних школ и в высших учебных заведениях СССР и об изменении порядка назначений стипендий.». // «Собрание постановлений и распоряжений Правительства Союза ССР»). стр. 236-237; Платное образование — наследие СССР // http://nprospekt.ru/2008/06/06/platnoe-obrazovanie--nasledie-sssr

  [104] în vederea asigurării studenților cu haine și încălțăminte de care se ducea lipsă se prevedea ca institutului să i se ofere 250 paturi de dormit, 20 000 m de țesătură de bumbac pentru haine și lingerie de pat, 200 paltoane pentru bărbați și 200 pentru femei, 300 perechi de pantofi pentru bărbați, 100 pentru femei.

  [105] AOSP RM, F.51, inv. 9, d. 314, f. 6.

  [106] AN RM, F.2991, inv.5, d.26, f.71

  [107] AOSP RM, F.51, inv 4, d.330, F.32.

  [108] AN RM, F.2991,inv.5, d.23, f.41-verso, 42.

  [109] Ibidem, d.26, f.70

  [110] Ibidem, f.65.

  [111] Ibidem, f.69.

  [112] AN RM, F.1961, inv.1, d.9, f.9.

  [113] Ibidem, f.8.

  [114] Rectorii, p.46.

  [115] AN RM, F.2991, inv.5, d.94. f.9.

  [116] Ibidem, f.10.

  [117] AOSP RM, F.51, inv.8, d.787. f.123.

  [118] AN RM, F.2991, inv.5, d.141, f.6-18.

  RéSUMé

  Dans cet article on analyse le procès de l'institutionnalisation de la formation historique supérieure en RSSM. On met en relief les buts de l'implementations du modèle soviétique de la formation historique supérieure. On a apporté les preuves de l'intervention grossière du parti-Etat dans l’activité didactico-scientifique des écoles supérieures.
  Par le prisme des procès de l'institutionnalisation de la formation historique supérieure on découvre la politique antinationale de l'état soviétique en Moldavie.

  Asymetria si Dan Culcer va recomanda

  Enciclopedia României

  Blogul ideologic. Titus Filipaș

  Ioan Roșca
  Contrarevoluția din România. O cercetare

  Antiakvarium. Antologie de texte ideologice vechi și noi

  Constantin Noica: Cultura, performanta, antrenor

  Revista Verso  Geovisite

  Revista NordLitera

  Arhiva Asymetria, începând cu septembrie 2000, este stocată și accesibilă consultării la adresa Internet Archives-Wayback Machine

  Universitatea din Lausanne. România : Hărți interactive. Geografie, demografie, climatologie, degradări, regiuni istorice. Colaborare helveto-română.
  Etimologii. Resurse lingvistice

  Azi

  Inca nu exista cel mai bun articol, pentru astazi.

  Societatea de maine

  Daca nu acum, atunci cînd?
  Daca nu noi, atunci cine?

  S'inscrire a Societatea de maine
  Intrati in Societatea de maine
  Exercitiu colectiv de imaginatie sociala
  Inscriere : fr.groups.yahoo.com
  Se dedica profesorului Mircea Zaciu

  Ferește-te deopotrivă de prietenia dușmanului ca și de dușmănia prietenului.
  Viteazul privește pericolul; cutezătorul îl caută; nebunul nu-l vede.
  Nicolae Iorga

  Sondaje

  Descrierea situatiei din România

  este exactã
  nu este exactã
  este exageratã
  este falsã
  este exactã dar nu propune soluții
  este exactã dar nu existã solu&#  Rezultate | Chestionar

  Voturi 0

  Identificare

  Nickname

  Parola

  Inca nu aveti un cont? Puteti crea unul. Ca utilizator inregistrat aveti unele avantaje cum ar fi manager de teme, configurarea comentariilor si publicarea de comentarii cu numele dvs.
  copyright Dan Culcer 2008
  Contact Administrator — dan.culcer-arobase-gmail.com
  «Cerul deasupra-ti schimbi, nu sufletul, marea-trecand-o.» Horatiu in versiunea lui Eminescu.
  Responsabilitatea autorilor pentru textele publicate este angajata.
  PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
  Page Generation: 0.68 Seconds